Ben jij al digitaal vaardig? Thuis en op het werk?

Inhoud van het certificaat (basis en gevorderd)

 • Totaaloverzicht inhoud E-userskills
 • BASIS GEVORDERD
  Begripsvorming en toepassingsmogelijkheden
  Hardware, inclusief begrippen m.b.t. prestaties, geheugen en opslag
  Invoerapparatuur (toetsenbord, muis, scanner, etc.)
  Uitvoerapparatuur toevoegen en verwijderen (inclusief veilig gebruik externe gegevensdragers)
  Herkennen van kantoor-, netwerk- en cloudomgevingen
  Mobiele apparaten (smartphones, tablets etc.)
  Backups en restore

  Besturingssystemen (begrippen en werken met)
  Mappen en bestandsbeheer, sorteren en zoeken, extensies, knippen-kopiëren-plakken, snelkoppelingen maken
  Inrichten Bureaublad, Taakbalk en Startmenu
  Configuratiescherm/instellingen van het besturingssysteem en systeemvak
  installeren en verwijderen van applicaties/apps

  Werken met toetsenbord, muis e.d.
  Alfanumerieke toetsen
  Navigatietoetsen (pijltjes)
  Functietoetsen
  Numerieke toetsen (numpad)
  Indicatorlampjes (indien van toepassing)
  Sneltoetsen (Ctlr+X, Ctlr+P, Ctrl+C, etc.)
  Linker- en rechtermuisknop bediening

  Vitaal digitaal werken
  Kennis en toepassen van ergonomische aspecten (m.b.t. apparatuur en meubilair, inrichten werkplek etc.)
  Gelijk aan basis
     
 • BASIS GEVORDERD
  Begripsvorming en toepassingsmogelijkheden Documentmanagementsysteem (DMS) en/of Cloudomgeving
  Begripsvorming m.b.t.:
  Digitale documentenopslag/bewerking
  Metadatering
  Samenwerken in een DMS- en/of Cloudomgeving
  Bestanden onderhouden volgens standaardprocedures

  Werken binnen een DMS- en/of Cloudomgeving
  Mappen en bestandsbeheer, sorteren en zoeken, extensies, knippen-kopiëren-plakken en snelkoppelingen maken

  Online samenwerken
  Gebruik maken van apps om te communiceren, samen te werken en berichten en bestanden te kunnen versturen, ontvangen, afhandelen en opslaan
  Alle basisonderdelen aangevuld met:

  Werken met een DMS en/of Cloudomgeving
  Begripsvorming m.b.t. workflow, versiebeheer, (externe) opslag van documenten, etc.

  Correct bestanden in DMS en/of Cloudomgeving opslaan, wijzigen, verwijderen, rekening houdend met gezamenlijke bewerking en privacygevoeligheid van de inhoud
  Tags/metadata toevoegen en gebruiken
  Mappenstructuren (laten) aanmaken
  Archiveren (scannen en digitaal opslaan van documenten) volgens (wettelijke) procedures
     
 • BASIS GEVORDERD
  Begripsvorming en Definities
  Gangbare begrippen en toepassingen daarvan kennen (firewalls, spam, phishing, virus, ransomware, https, DigiD, social engineering, AVG-wetgeving etc.)

  Digitaal veilig gedrag
  Wachtwoordenbeleid (hoe, wat en waarom, sterke/zwakke wachtwoorden, etc.)
  Beveiligingsrisico's (her)kennen
  (Her)kennen van ongewenste e-mail (o.a. phishing, spam, ransomware, virussen, etc.)
  Antivirussoftware kennen en toepassen
  Herkennen (on)veilige websites/domeinen (url)

  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  Bekend zijn met (meldplicht) datalekken, verifiëren van de identiteit, algemene en bijzondere persoonsgegevens
  Bewust zijn van privacygevoeligheid in de digitale wereld en het verstrekken van privégegevens

  Gelijk aan basis
     
 • BASIS GEVORDERD
  Basisfuncties en begripsvorming
  Http(s), www, url, hyperlink, cookies, cloud, browsers, zoekmachines, responsive websites etc.
  Werken met Favorieten/Bladwijzers
  Auteurs-, beeld- en citaatrecht bij downloaden/(her)gebruik
  Bewustzijn (on)betrouwbaarheid van informatie op het Internet
  Voorbereiden en afdrukken van internetpagina's

  Werken met de browser
  Openen/sluiten/vernieuwen van de browser
  Gebruik maken van privénavigatie (browsegegevens worden niet bewaard)
  Instellingen aanpassen (o.a. startpagina instellen, browsergeschiedenis, cookies etc. verwijderen)
  Navigatie (o.a. hyperlinks, navigeren, adresbalk, etc.)
  Bladwijzers (o.a. favorieten toevoegen/ groeperen/ verwijderen, etc.)

  Gebruik van het Internet
  Efficiënt zoeken (zoekmachine gebruiken, informatie zoeken, trefwoorden, werken met zoekoperatoren, zoeken naar/op afbeeldingen etc.)
  Uit de gevonden informatie de juiste, betrouwbare informatie te filteren
  Invullen/verzenden van formulieren
  Bestanden/pagina's/afbeeldingen downloaden en/of opslaan
  Gelijk aan basis
     
 • BASIS GEVORDERD
  Begripsvorming en toepassingsmogelijkheden
  Gangbare social media (her)kennen (Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, LinkedIn, etc.)
  Beeld-, auteurs- en citaatrecht
  Gangbare begrippen (bloggen, vloggen, emoticons, apps, creative commons, tag, tweet, rss, etc.)

  Richtlijnen gebruik Social Media
  Nettiquette - hoe gedraag je je op Social Media? Ethiek, waarden en normen
  Zakelijk gebruik social media (CV, portfolio, netwerken, groepsdeelname, etc.)
  (Bedrijfs)regels omtrent scheiding privé en zakelijk gebruik

  Onderhoud en beheer
  Zorgdragen voor actualiteit
  Gegevens beheren

  Toevoegen gegevens
  Verwijderen gegevens
  Accountinstellingen (privacy, veiligheid, digitale footprint)
  Gelijk aan basis
     
 • BASIS GEVORDERD

  Basisfuncties en indeling programma
  Het lint met liniaal en tabbladen, werkbalk (snelle toegang), statusbalk, schuifbalk

  Nieuwe en bestaande bestanden/sjablonen openen en afsluiten
  Documenten opslaan (als)
  Cursor verplaatsen
  Tekst invoeren, selecteren, aanpassen, verwijderen
  Afbeeldingen invoegen
  Weergavemogelijkheden
  Gebruik klembord: knippen-kopiëren-plakken
  Herhalen, ongedaan maken, opnieuw
  Wisselen tussen documenten
  Zoeken en vervangen
  Spellingscontrole
  Afdrukstand instellen (portrait/landscape)
  Bestand/Document/Gegevens (gedeeltelijk) afdrukken
  Voortgang afdruktaak bekijken (afdrukbeheer)
  Afdruktaak onderbreken/opnieuw starten/verwijderen

  Tekenopmaak
  Lettertype en tekengrootte

  Vet, cursief, onderstrepen, doorhalen
  Tekstkleur
  Subscript, Superscript
  Hoofdlettergebruik
  Markeerstift
  Opmaak kopiëren en plakken
  Opmaak wissen
  Diakritische tekens (zoals é, è, ë, ê, ç en €) en
  symbolen (zoals Ω, ©, ≠, ≈, ≥, ÷)

  Alineaopmaak
  Opsommingstekens en nummering

  Lijst met meerdere niveaus
  Inspringen (werken met tabs)
  Alles weergeven
  Uitlijnen
  Alinea- en regelafstand
  Randen
  Arcering
  Handmatig regeleinde (harde - zachte enter)

  Alle basisonderdelen aangevuld met:

  Documentopmaak
  Kolommen

  Werken met en aanpassen van sjablonen
  Kantlijn en marges
  Gebruik liniaal
  Gebruik maken van stijlen
  Automatische inhoudsopgave genereren
  Kop- en voettekst
  Voet- en eindnoten
  Paginanummering
  Pagina- en sectie-einde

  Speciale functies
  Werken met afbeeldingen, vormen, tekstfragmenten en grafieken

  Samenvoegbewerkingen voor gegevens en adresbestanden
  Werken met vensters
  Pagina-indeling en paginainstellingen
  Tabs aanpassen
  Sorteren
  Tabellen
  Redigeerfunctie (wijzigingen, suggesties)
     
 • BASIS GEVORDERD
  Basisfuncties en indeling programma
  Begripsvorming over toepassing van spreadsheets
  Spreadsheets openen, verwijderen, opslaan als etc.
  Het lint met tabbladen, werkbalken, naamvak, formulebalk etc.
  Werkbladtabs, kolommen/kolomkoppen, rijen/rijkoppen, celwijzer etc.
  Navigeren binnen en tussen werkbladen
  Selecteren van cellen(bereik), rijen en kolommen
  Cellen kopiëren, knippen en plakken
  Gegevens invoeren en aanpassen
  Gegevens sorteren en filteren
  Hoogte en breedte van cellen aanpassen
  Gegevens afdrukken (werkblad, cellen, een bereik, grafieken, formules)

  Eenvoudige rekenfuncties
  Standaard rekenfuncties ( + - * / ) toepassen

  Alle basisonderdelen aangevuld met:

  Opmaak werkbladen
  Cellen, rijen en kolommen opmaken, bewerken, invoegen, verwijderen
  Lay-out wijzigen, tekstrichting, uitlijnen, samenvoegen, centreren, tekstterugloop
  Getalnotatie (percentages, valuta en decimalen aanpassen)

  Werken met formules
  Toepassen van (eenvoudige) formules met functies (zoals som, gemiddelde, aantal, max, min) en bereik
  Absolute en relatieve celverwijzing
  Vulgreep hanteren

  Werken met grafieken
  Grafieken maken en bewerken

     
 • BASIS GEVORDERD
  Basisfuncties en indeling programma
  Bestaande presentatie openen, opslaan, afspelen en afdrukken

  Alle basisonderdelen aangevuld met:

  Werken met het presentatiepakket (maken en aanpassen)
  Nieuwe presentatie creëren (eventueel m.b.v. een sjabloon)

  Nieuwe onderdelen toevoegen, kopiëren, verplaatsen
  Teksten toevoegen, verplaatsen, opmaken, kopiëren en verwijderen
  Notitie toevoegen
  Grafieken invoegen, bewerken, opmaken
  Grafische objecten en tabellen invoegen, bewerken, uitlijnen
  Vergaren en invoegen van multimediafragmenten (video en geluid)
  Gebruik maken van effecten (animatie- en overgangseffecten, frames, etc.)
  Onderdelen van de presentatie kunnen verbergen

  Presenteren
  Kennis van presentatietechnieken
  De presentatie verzorgen m.b.v. een beamer/scherm

  Aansluiten van de benodigde ICT apparatuur (type kabels, HDMI, VGA, geluid, etc.)
  gebruik maken van verschillende presentatiemodi (scherm dupliceren, uitbreiden, etc.)
  kunnen overschakelen naar een andere presentatie of toepassing

     
 • BASIS GEVORDERD
  Basisfuncties en indeling programma
  Postvakken in/uit, verzonden berichten, concepten, spambox
  Diverse vensters (leesvensters)
  Begrippen zoals CC, BCC, doorsturen, bijlagen

  E-mail gebruik
  E-mailprogramma openen, afsluiten
  Nieuwe e-mail maken en verzenden
  Ontvangen e-mail openen/sluiten/verwijderen
  Ontvangen e-mail beantwoorden
  Ontvangen e-mail doorsturen
  Werken met CC en BCC
  Ontvangstbevestiging instellen
  Afwezigheidsassistent hanteren (indien mogelijk)
  Markeren als 'op te volgen'
  Afdrukvoorbeeld maken
  Bijlagen toevoegen
  Bijlagen opslaan


  E-mail beheer
  Berichten sorteren
  Berichten markeren
  Kleurcategorieën toewijzen
  Zoeken binnen berichten
  Mappen maken/verwijderen
  Favoriete mappen aangeven
  Berichten binnen mappen verplaatsen
  Adresboek/contacten aanmaken/wijzigen/verwijderen
  Zoeken in het adresboek

  Digitale Agenda
  Agendaweergaven
  Afspraken maken/toevoegen/verplaatsen/verwijderen
  Personen uitnodigen
  Terugkerende afspraken

  Nettiquette
  Gedragsregels voor het gebruik van e-mail
  Alle basisonderdelen aangevuld met:

  E-mail gebruik - gevorderd
  Werken met regels en waarschuwingen
  Automatisch antwoorden instellen
  Uitgesteld verzenden instellen

  E-mail beheer - gevorderd
  Zoekmappen maken
  Postvak van anderen beheren
  Groep contactpersonen aanmaken

  Digitale agenda - gevorderd
  Agenda van anderen beheren

  Vergaderingen plannen/wijzigen/annuleren
  Vergaderingen plannen: deelnemers uitnodigen en benodigdheden reserveren
     

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Please enable the javascript to submit this form

Bezoek ons op Social Media


© 2019 InAspire, All Rights Reserved

E-userskills gebruikt cookies van zichzelf en derde partijen voor technische en analytische doeleinden. Cookies maken het eenvoudiger om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.